Условия за ползване

Моля запознайте се с общите условия за ползване преди да направите поръчка на лого. Последна актуализация : 17 Август 2020г.

1. Дефиниции

1.1. "ИЗПЪЛНИТЕЛ" за кратко се нарича уеб сайта Zhaygarov.com

1.2. "КЛИЕНТ" за кратко се нарича всеки потребител направил поръчка за лого през уеб сайта zhaygarov.com

1.3. "ПАКЕТ" за кратко се нарича избраният от клиента ценови план с дефинирани параметри по поръчката, включително брой концепции за лого и брой корекции, срко за изпълнение, цена и др.

1.4. "КОНЦЕПЦИЯ" за кратко се нарича визуална комбинация от знаци, символи, изображения и/или тексове представляващи композиция на лого знак

1.5. "КОРЕКЦИЯ" за кратко се нарича промяна на цвят, текст, изображение, позиция на елемент и други дейности свързани с визуална промяна на лого концепция

2. Процес на поръчка

2.1. Всеки потребител на сайта zhaygarov.com може да направи поръчка за лого, като избере ценови план и попълни кратка анкетна карта свързана с подробности около конкретната поръчка.

2.2. След изпращане на заявката е възможно да се свържем с вас за допълнителни доуточнения на поръчката на зададените от вас кординати за контакт вкл. email адрес или телефонен номер

2.3. След изпращане на поръчката тя може да бъде или приета за изпълнение или отхвърлена без изрично споменаване на конкретна причина. За това ще бъдете уведомени на посочения от вас email

2.4. След приемане на поръчката в посоченият срок за изработка ще получите e-mail с код и линк, на който да разгледате изработените концепции според плана, който сте избрали

2.5. При преглед на концепциите, клиентът избира една от концепциите, върху която може да приложи корекции, посочени в конкретния план или да заяви избрана концепция като одобрена

2.6. След изтичане на посочения в пакета брой корекции, клиентът трябва да избере една от концепциите или да заплати за допълнителни корекции

2.7. Във всеки един момент от процеса, както клиента така и изпълнителят могат да откажат поръчката и да прекратят дейност без конкретан причина и без изплащане на каквито и да било неустойки както от изпълнителя на клиента така и от клиента на изпълнителя

2.8. След одобрение на концепция от клиента, ще получи e-mail с информация за извършване на плащане

2.9 След получаавне на плащането в рамките на 2 работни дни, клиента получава по e-mail финалния вариант на логото във всички посочени в пакета формати

3. Авторско право

3.1. Авторското право върху всички концепции и предложения за лого остава в полза на изпълнителя

3.2. Едва след извършване на плащане, клиентът получава пълното авторско право само и единствено върху концепцията за лого която е одобрил, всички останали концепции и предложения за лого остават с авторско право в полза на изпълнителя

3.3. Изпълнителят си запазва правото да използва една или няколко от предложените концепции, включително и одобрената и платена концепция за лого с рекламна цел, като например презентира логата в портфолиото си и с други рекламни цели свързани с дейноста на изпълнителя.